Friday, February 19, 2010

10 DARIPADA 10!

  1. Sekiranya anda membantu rangkaian bawah anda, bermaksud anda sedang membantu diri sendiri. Banyak pelan membayar lebih lagi sekiranya semua orang yang anda taja diletakkan secara langsung di bawah anda.
  2. Kebanyakan syarikat membayar komisen mengikut bulan. Sesetengah syarikat membayar bonus besar setiap tahun!
  3. Anda juga memperoleh untung sekalipun jumlah jualan yang dihasilkan berada di peringkat bawah sekali organisasi anda.
  4. Sebuah pelan pulangan antarabangsa yang dapat menaikkan potensi pertumbuhan rangkaian anda secara meluas.
  5. Tiada apa yang terbazir di sini! Dalam skim pampasan yang lain, semua jumlah jualan akan dipadamkan menjelang hujung setiap bulan, sama ada anda telah dibayar atau tidak.
  6. Memang adil sungguh-pengedar mengambil giliran untuk menjadi rangkaian atas dan bawah sesama diri.
  7. Apabila bilangan syer semakin bertambah, bonus kepimpinan turut menawarkan pendapatan luar biasa.
  8. Senang untuk bermula – semua orang boleh mengambil bahagian dalam USANA.
  9. Kehendak yang tidak keterlaluan ini memastikan anda tidak perlu menjadikan ruang bilik di rumah sebuah stor.
  10. Anda boleh memilih untuk ‘melajukan’ perniagaan anda, begitu juga pendapatan anda,daripada USANA.

No comments:

Post a Comment